E-Barn

E-Barn

E-Barn is een startende onderneming binnen de agrarische industrie die een innovatieve oplossing heeft ontwikkeld voor een maatschappelijk en ecologisch probleem. Het concept betreft het verminderen van de methaanuitstoot bij veehouderijen, middels het opvangen van de stallucht en het extraheren van het bestandsdeel methaan en dit verwerken tot biomassa. Deze innovatieve oplossing heeft zowel ecologische als economische voordelen voor mens en maatschappij.